Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ave

Abla.

Vikipedi
Ave (Latince)

Ave! ya da aue!, (okunuşu: "ave") eski Romalılar tarafından kullanılan bir Latince deyiştir. Resmi bir "selam!" anlamı taşır. Latince "iyi olmak" anlamındaki avere fiilinin 2. tekil emir kipi olan sözcük "iyi ol!" olarak çevrilebilir.

Deyiş Sezar ve diğer otoriteleri selamlamak için kullanılması ile önem taşır. Suetonius, gladyatörlerin dövüşten önce Sezar'a Ave Caesar! Morituri te salutant! (Selam ey Sezar! Ölmek üzere olanlar seni selamlar!) sözleriyle hitap ettiklerini kaydeder.

Ave (Portekiz)

Ave alt bölgesi, Portekiz'in Avrupa kıtasında bulunan istatistiki alt bölgelerinden biridir. Norte bölgesinde bulunur.

Ave
  • Ave ! : Latince selamlaşma sözü.
  • AVE : Hızlı tren.
  • Ave : Portekiz'in Norte bölgesinde bulunan alt bölge.