Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ayş

Az daha, az kala anlamında ünlem.