Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
azı
  • isim Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
  • Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi
Zanaat Terimleri Sözlüğü
azı
  1. Kağnı dingilinin aynı yerde dönmesini sağlayan iki ufak kazık. (Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta; Meyvebükü, Garibçe *Güdül, Yurtbeyi *Çankaya -Ankara)

  2. Kağnı dingilinin, içinde döndüğü oyuk. (Ulucak *Eşme -Uşak)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
azı

Baş sağlığı.

"azı" kelimesinin kullanım örnekleri.

Onul Üner “Çocuklarda kullanılan ağız içi apareyleri arasında; genişletme apareyleri, genellikle alt çene büyümesini öne doğru yönlendiren fonksiyonel apareyler, azı dişlerini itici apareyler, parmak emme, dil emme, dudak emme, tırnak yeme, atipik yutkunma gibi alışkınlık önleyici apareyleri sayabiliriz.

Hatta azı vatandaşlar görüntülü bizleri arayarak sucuların nasıl yapıldığını kendilerine gösteriyoruz.

Ayrıca çene kemiğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur.

Yüzlerce tarihi karakol içerisinde bugün sadece çok azı ayakta kalabildi.

Mahmud döneminde yapılmaya başlanan yaklaşık 250 karakoldan günümüze çok azı ayakta kalabildi.

Bugüne kadar istifade ettiğimiz kısmı istifade edilebilecek kısmın çok azı olarak değerlendiriyoruz.

azın başında kavga etmek yerine 10 binlerce insan için azı çok yapıp 10 binlerce insanın huzur içinde refahı bölüşecekleri bir dünyayı inşa etmeye odaklandık.

Çok azı kaldı, arada sızmalarla ülkemize girip sadece can yakıcı eylem yapıyorlar, moralimizi bozabilmek için.

Azı dişlerinin çiğneme yüzeyi daralmış ve duta benzeyen bir görünüm almıştır.

Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.

Ancak bu imkanı yakalamanın yolu bahsettiğim fütüvvet sistemini hayata geçirmekten, azı çok yapmaktan ve ülkemiz için bir araya gelmekten geçiyor.

Fakat çalışmaya başlandığında bunun çok daha azı ile geçinilmek zorunda kalınıyor.

Bunun önüne geçmek için çok az bir kısmı ateşli boğaz ağrılarının enfeksiyonların çok azı antibiyotiklerle tedavi edilmeyi gerektirecek bir durumdur bunlar da beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakteriyel enfeksiyondur.