Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bébe

Fortlu, fortsuz çocuk ayakkabısı.