Kelime tanımını bul

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim
bölek
  1. Bir borcun belirli bir sürede ödenebilmesi için verilmesi gerekli bölümlerinden her biri.

  2. Bir nesnenin parça parça yapılması.

Toplumbilim Terimleri
bölek

Genellikle topluluklar ve örgütler içindeki çatışma durumlarından doğan, yan tutmaya yönelik, az örgütlü ve akışkan çatışma kümesi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bölek

Kundak, çocuk bezi.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
bölek

Bir şarkıyı meydana getiren ve bir bağlama ile sona eren kısımlardan her biri.