Kelime tanımını bul

Asalakbilim Terimleri Sözlüğü
büğe

bk. büvelek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
büğe

Örümcek.