Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bün

Çekingen.