Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bırr

Karşısındakine nisbet yaparak denilen 'hayır' -Ahmet: Biz de geziye gideceğiz. Ayşe -Bırr.. Siz gidemiyeceksiniz ki.