Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bab

Uygun, eş, denk, akran.

Vikipedi
Bab
  • Bab, Arapça'da kapı demektir.
  • Bab,Tevrat ve İncil gibi kutsal kitaplardaki her bir bölüm için de "bab" ismi verilir (Yuhanna 11.Bab, vb...) nitelemesi kullanılır.