Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
bakanak
  • isim Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
Tarama Sözlüğü
bakanak
  1. Çatal tırnaklı hayvanların tırnakları.

  2. At, deve, sığır gibi hayvanlarda topukla taban arasındaki boğum, bukağılık.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
bakanak
  1. Geviş getiren hayvanların körelmiş tırnakları.

  2. Geviş getiren hayvanların tırnaklarının arası.

  3. Geviş getiren hayvanların tırnakları.

  4. Atın ve geviş getiren hayvanların bileği.

  5. Hayvanların arka bacağı ile karnının birleştiği yerdeki tersine dönen tüyler: Hayvanın bakanağı küçüğürek, pek büyümeyecek.

  6. Koyun bacağı.