Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
bakka

Ekzokarpı ince ve zarımsı yapıda, mezokarp ve endokarpı etli olan, açılmayan etii bir meyve tipi. Üzümsü meyve.