Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
behi

Satıcı, tekel malı satan.