Kelime tanımını bul

Tarama Sözlüğü
biçik

Kesik, kesilmiş.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
biçik

Sel yatağı, dere, dere yatağı

Fizik Terimleri Sözlüğü
biçik

Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne.