Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
bizatihi
  • zarf Kendiliğinden
    "Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır." - İ. Özel

"bizatihi" kelimesinin kullanım örnekleri.

İdeolojik ve anarşik eylemlerin potansiyel suçlusu kim, gençliğin bizatihi kendisi.

Adaylarımızın artık partinin üstüne basarak yükselen kişilerden değil ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın karizmasının gölgesinden istifade ederek siyaset yapan kişilerden değil, bizatihi kendisinin varlığı olan, değeri olan, karşılığı olan, toplumda albenisi olan kişilerden oluşmasını istiyoruz.

YPG'nin, PKK'nın şubesi hatta bizatihi isim değiştirmiş hali olduğu biliniyor.

Fazla çalışmalar karşılığı yapılan ödemeler ise bizatihi ücretin kendisidir.

Aynı zamanda öpülmeye değer iki elin ebeveyn ve öğretmenler olduğu da kültürümüzde yerini almıştır Geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, laik ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir.

Teklife ilişkin yapılan açıklamada, Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına bizatihi yön veren bir konuma taşımak gerektiği vurgulandı.

Bizim medeniyetimizde insan hakları bizatihi insanın varlığında mündemiçtir.

Ticaret Bakanlığının ilgili kurumu HAK'ın kısa bir süre önce helal belgelendirme piyasanın düzenlenmesi ve ortak bir dil oluşturulması amacıyla faaliyete geçtiğini anımsatan Pekcan, kurumun helal belgesini bizatihi kendisinin düzenlemeyeceğini, bu belgeleri veren kuruluşları yetkilendirerek, onları denetleyeceğini ifade etti.

Arkamızda dünyanın falanca lobisi, çıkar çevresi, medya kuruluşları değil bizatihi milletin kendisi vardır.

Bizatihi milletin üniformasız, silahsız, mazbut evlatlarının öncülüğünde gösterilen kahramanca direnişle birlikte 15 Temmuz tarihi ve onun temsil ettiği değerler manzumesi müstesna bir öneme sahiptir.

Fakat Batıda dini krizlerden dolayı zamanla bizatihi medeniyetini, yani kendi pratiğini, kendi tecrübesini normatif hale getirmek zorunda kalmıştır.