Kelime tanımını bul

Vikipedi
Bodhi

Bodhi (Sanskrit: ) hem Pāli, hem de Sanskrit dillerinde "aydınlanma" anlamına gelen, ancak genellike "uyanış" veya "bilmek" olarak çevrilen kavram. Budh kökü uyanmak, farkına varmak, bilmek, anlamak anlamına gelir; " Buddha" kelimesi ise "uyanmış olan" anlamında kullanılır. En yaygın olarak Budizm'de kullanılsa da, bodhi diğer Hint felsefelerinde de çeşitli bağlamlarda kullanılan bir kavramdır.

Çoğunlukla tam olarak Budizm’e ait olmayan ‘aydınlanma’ kavramıyla tanımlanan bir ‘uyanış’ durumudur. İhtiyaçların ve aldanışların birbirine bağlı olduğu yaşama hâkim olma ve bunun sonucunda bütün karmik güçler içinde yok olma, Dört Yüce Gerçek’in tam olarak kavranılmasının temelidir. Yaşam ve acılar döngüsü Samsara Bodhi sayesinde terk edilmiş ve Nirvana’ya ulaşılmıştır.

Sonsuz bilgi sayesinde mutlak bir bütünlüğe erişilmiş, kendiliğinden meydana gelen yaşantıyla tek seferlik bir olay kastedilmemiştir. Aynı zamanda bütün ustaların bunu idrak etmeleri on yıllarca sürmüştür. Çok çeşitli bir ‘aydınlanma’ fikrine erişebilmek ya da erişmeyi istemek sessiz ve sabırlı bir şekilde meditasyon egzersizlerine göre zararlı olmuştur ve bunun tersi bir duruma yol açmıştır.

Zahmetli bir alıştırma yoluna sevk etse bile, buna karşılık olarak örneğin Budizm’in bir mezhebi olan Theravada’da, Bodhi’nin çok çeşitli hakikati ortaya çıkardığı görülür.Kısaca Bodhi ile Budizm’de Buda’nın bir sembolü olan Bodhi-ağacı akla gelir.