Kelime tanımını bul

Tiyatro Terimleri Sözlüğü
brigella

Commedia dell'arte türünün bir uşak tipi. Kötü yürekli, kolayca adam öldüren biridir. Kötü. görünüşlü bir yarım maskesi vardır.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü
brigella

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda Arlekino'dan sonra gelen uşak tipi. Burnu kocaman bir gagadır. Cimridir, kötü huyludur. Sivri, çelik bir hançeri vardır. Kötü işlerde kullanır.