Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
cüruf
  • isim, kimya Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık
    "Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar." - H. Taner
  • Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı
Vikipedi
Cüruf

Cüruf, tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Fosforlu cüruf[ değiştir]

Cüruf, geçmişte beton ve asfalt, yol döşeli dolum, dolgu ve demiryolu balastlarında agrega olarak inşaat amaçlı geniş çapta kullanılmıştır. 1950'lerde, 60'larda ve 70'lerin başında, bazı bodrum ve bina temelleri için döküldü betonda da kullanıldı. Elemental fosfor üretildiğinde, fosfat cevheri, silis karışımından uzaklaştırılır. En büyük kalan yan ürün "cüruf" olarak bilinen lav benzeri bir kaya. Öncelikle bir kalsiyum ve silika bileşeni olan cüruf az miktarda uranyum ve radyum da içerir. Bu iki element doğal olarak fosfat cevherinde bulunur. Cürufun içindeki varlığı çok düşük seviyelerde gama ışınımı yayar - tıbbi x-ışınlarına benzer bir radyasyon türüdür.Yapılan araştırmalarda fosforlu cürufun radyasyon yaydığı bilinmekte hatta avrupada bu konuyla ilgili evlerde ve iş yerlerinde agrega olarak kullanılmış cürufun o yapılarda bulunan insanlar üzerindeki etkisi zamansal mekansal olarak ölçülmektedir.

"cüruf" kelimesinin kullanım örnekleri.

Yine aynı şekilde mevcut belediyemizin hizmet binasın üst tarafında olan o dağlarda üniversite ile belediye arasında olan cüruf döküm sahaları da hızlı bir şekilde üstleri toprakla kapatılıp ağaçlandırılacak.

Yine aynı şekilde mevcut belediyemizin hizmet binasının üst tarafında olan o dağlarda üniversiteyle belediye arasında olan cüruf döküm sahaları da hızlı bir şekilde üstleri toprakla kapatılıp ağaçlandırılacak.

Bu alaşımların üretimi için vakum indüksiyon ergitme, cüruf altında yeniden ergitme ve vakum altında yeniden ergitme proseslerinin kullanılması gerekiyor.

Ayrıca cüruf malzemesinden elde edilen asfalt, kalkerli asfalta göre daha geç soğuyor.

Çöp konteynerlerinin daha uzun ömürlü olması, kül ve cürufların da dolgu malzemesi, çimento sanayinde kullanımı için evsel atıkların, kül, cüruf gibi malzemelerin ayrı ayrı atılmasını veya çuvallama yapılmasını rica ediyoruz.