Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
cüzi
  • sıfat Az, azıcık, pek az
  • felsefe Tikel

"cüzi" kelimesinin kullanım örnekleri.

Uygulamaların bir kısmı maliyet barındırmayan zirai uygulamalar, bir kısmı da cüzi yatırım isteyen mekanik uygulamalar.

Göcek gibi küçük bir kasabada cüzi bir bütçe ile başlayarak büyük başarılar elde ettik.

Aynı şekilde vergi indirimlerinin yansımasıyla birlikte enflasyonu cüzi de olsa baskılaması söz konusu olabilecek.

Cüzi fiyatlarla ürünleri alan katılımcılar, okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmanın da mutluluğunu yaşadı.

Temel ihtiyaç dışında kalan kısımda ise sadece personel ve araç gereç giderlerini karşılayacak miktarda cüzi bir bedel ödeyecekler.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, incelemelerde bulunduğu misafirhanenin, hasta yakınlarına cüzi bir ücret karşılığında hizmet vereceğini belirti.

Bahsettiği konu, vatandaşlarımızın bir kısmının yaptığı yardımlarla ilgili çok cüzi bir miktardır.

Bireysel emeklik tarafında ise işveren katkısının cüzi ve tedrici olarak sağlanmaya başlanmasını, 1.

Siz ehli tevhit olduğunuzdan, aranızda uhuvveti ve ittihadı emreden yüzlerce esaslı rabıta varken, iftirakı iktiza eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir.