Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
cınav

Sonbaharda yetişen kırmızı renkli yabanî meyve.