Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
D
 • kimya Döteryum elementinin simgesi
Biyoloji Terimleri Sözlüğü
d
 1. Deoksi.

 2. Dalton.

Gitar Terimleri Sözlüğü
D

Müzik edebiyatında ve dizgelerde RE notasını ifade eden harf.

Vikipedi
D (programlama dili)

D programlama dili, C++ dilinden daha yüksek seviyede ve hedef alınan işletim sistemiyle donanımlara göre uygulama yazılmasını kolaylaştıran bir "sistem ve uygulama" dilidir.

D, C gibi sistem programlama dili olmasına karşın birçok üst düzey dilden ( Python, Ruby, Lisp, Java, C#, vb.) özellikler almış olan kod okunabilirliği yüksek bir dildir. Üst düzey olanaklarına karşın C ve C++ kadar hızlı çalışan programlar üretir.

D'nin artık D1 diye anılan eski sürümünün desteği 31 Aralık 2012'de sona ermiştir. D2 olarak da adlandırılan D'nin tasarımı sona ermiş, bütün olanaklarının derleyiciler tarafından desteklenmesi beklenmektedir. Andrei Alexandrescu'nun "Neden D" adlı makalesinde D2'nin pek çok özelliği belirtilmektedir.http://ddili.org/makale/neden_d.html

D

Dd (de) harfi, Türk alfabesi'nin 5., Latin alfabesi'nin 4. harfidir. Sami dillerindeki deltadan geldiği kabul edilir.

Osmanlıca T/D Farkının Gösterilmesi[ değiştir]

Osmanlıca sözlüklerde de kulanılan Tı/Dı ( ط) Arapça’ya özgü bir harf ve sestir (). Osmanlıca’da ve Türkçede bu harfle başlayan veya içerisinde kullanılan kelime yoktur. Ancak sonradan Türkçe bazı kelimeler Tı ile yazılmaya başlanmış ve yerleşmiştir. Bunlar genellikle halk ağzında D ile telaffuz edilen sözcüklerdir. Örneğin: طاوشان (Ṫavşan), طاوان (Ṫavan)... Arapça'da bu ses dilin üst dişlerin damakla birleştiği yere değdirilerek çıkarılır. Bu nedenle D sesine benzer. Ancak Anadolu Türkçesinde duruma göre harflerden bir olmak üzere normal T veya D harfi ile bu fark ortadan kalkmıştır. Bu harfi içeren kelimelerin büyük bir kısmı halk ağzında D ile de karşılanabilen T sesini ihtiva eder. Örneğin, Osmanlıca'da طاش (Ṫaş: Taş/Daş), طوز (Ṫuz: Tuz/Duz)... Osmanlıca kaynakların latin harflerine çevrilmesinde Tı/Dı harfinin T olarak mı yoksa D olarak mı tercih edileceği bir problem olarak daima yer almıştır.

Ayrıca Osmanlıca’da Tı/Dı harfinin D olarak telaffuz edildiği kelimeler vardır. Bunların çoğu daha sonraları Dal ile de yazılmıştır. Örneğin: طامار / دامار (Đamar), طاغ / داغ (Đağ)...

Not: Benzer biçimde Ż harfi Arapçadaki Zı ( ظ) sesini karşılar. Ancak Anadolu Türkçesinde normal Z harfi ile bu fark ortadan kalkmıştır.Türkçede yalnızca el yazısında da kimi zaman bu kullanıma rastlanır.

Unikod[ değiştir]

Büyük D'nin unicode kodu U+0044, küçük d'ninki U+0064'tür. ASCII kodları da 68 ve 100'dür.

D (anlam ayrımı)
 • D - Bazı eğitim sistemlerinde, vasat ama geçer bir nottur.
 • D - Elektronikte standart boy kuru pildir.
 • D - Geometride, genelde çap anlamında kullanılan bir değişkendir.
 • D - Almanya'nın uluslararası plaka kodudur.
 • D - Matematikte türev işaretidir. Parçalı türevde küçük delta ile gösterilir.
 • D - D vitaminine isim vermiştir.
 • D - Parçacık fiziğinde dötronu sembolize eder.
 • D - Fizikte genelde yoğunluk, çap veya alan için kullanılan bir değişkendir.
 • D - Roma rakamlarında D, 500 demektir.
 • D - Müzikte re majörü ifade eder.
 • D - Müzikte re notasını ifade eder.
 • D - Türkiye'de çekici kullanmak için ehliyet sınıfı
 • D - D segmenti ,otomotivde otomobil sınıfı
 • D - Belgesel hipoteze göre Tevrat'ın 4 ana kaynağından biri
d
 • d - Kimyada, hidrojen'nin bir izotopu olan döteryum'un simgesidir.
 • d - Ansiklopedilerde doğum tarihinin kısaltmasıdır.
Listeler
 • Bitki listesi D
 • Latince deyişler listesi D