Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dök

Yün eğirmeye yarayan aygıt.