Kelime tanımını bul

Coğrafya Terimleri Sözlüğü
dönencealtı

Yengeç dönencesine kuzeyden, Oğlak dönencesine de güneyden bitişik ve komşu olan, sıcak ve ılıman kuşaklar arasında bir ara iklim alanı yaratan bölge.