Kelime tanımını bul

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü
dönerlik

Daha çok iç uyaranların etkisiyle ve düzenli aralıklarla mutluluk-çöküntü, etkinlik-durgunluk, canlılık-bitkinlik arasında gidip gelme durumu.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
dönerlik

Bir dizedeki kelimelerin yerini değiştirmekle gerek tartının ve gerekse anlamın bozulmaması hali.