Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dör

Köyün dışında koyun sağılan düzlük yer.