Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dûz

Düz, düzlük; yaylada evlerin kurulduğu alan