Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
düşünü

Çeşitli ansal işlemler yoluyla yaratılmış ve belli bir içeriği olan kavramsal oluşum.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü
düşünü

Öncelikle ve dolaysız olarak duyumlarla ilişkisi bulunmayan herhangi bir anlık süreci.