Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
düşüncel
  • sıfat, felsefe Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan
  • Yalnız düşünce ile kavranabilen
Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü
düşüncel

Ancak düşüncede kalan, gerçekleştirilemeyen.

Felsefe Terimleri Sözlüğü
düşüncel
  1. Gerçekte olmayıp, yalnızca düşüncede tasarım biçiminde var olan.

  2. Yalnızca düşünce ile kavranabilen.

Toplumbilim Terimleri
düşüncel

İnsan bilinçliliğinin, nesnel olguları öznel tasarımlar, kavramlar, düşünceler biçiminde yansıtması niteliği.