Kelime tanımını bul

Toplumbilim Terimleri
düşüncelleştirme

Kimi olguların en belirgin örneklerine dayalı bir bilimsel çözümleme aracı ve kuram yapma temeli.