Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
dük
  • isim, tarih Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
Tarih Terimleri Sözlüğü
dük
  1. Eskiden Batı ülkelerinde prens sanından sonra gelen en yüksek soyluluk sanı.

  2. Bir düklükte egemen olan kimsenin sanı.

Vikipedi
Dük

Dük veya Düşes (kadın), geleneksel olarak monarşi ile yönetilen Avrupa ülkelerinde imparator, kral ve prensten sonra gelen bir soyluluk ve egemenlik unvanıdır. Dükalıklar yani düklerin yönettiği devletler genellikle imparatorluk veya krallıklara bağlı yarı bağımsız eyaletlerdir. Dük unvanı babadan oğula geçer. Dükler Krallık yönetiminde çoğu zaman etkili olmuştur. Hanedanlık bağları ve akrabalıklar sayesinde kral veya imparator düklerle beraber karar alırdı.

Bununla birlikte, bağımsız devlet olan dükalıklar da vardır. Örnek olarak Lüksemburg Büyük Dükalığı belirtilebilir.