Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
düke

Boğaya gelmemiş iki üç yaşında dişi dana, düve