Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dürr

Koyun çağırma ünlemi.