Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dık

Verem hastalığı.