Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dırav

Yokuştan inerken kağnıların tekerleklerinin önüne eklenen ve firen vazifesini gören kalın sopa.