Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dalı

Tatlı