Kelime tanımını bul

Tarama Sözlüğü
dalcınmak

Uğraşmak, çabalamak, yorulmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dalcınmak

Küçük çocuk elini, kolunu oynatmak, atılmak