Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
danı

Değin, kadar, dek