Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dari

Darı, bir buğday türü