Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dars

Sıkıntı, üzüntü, eziyet.