Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dast

At, eşek, katır vb. hayvanları kovalama, yürütme ünlemi.