Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
dATP

bk. adenozin trifosfat

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
dATP

Adenozin trifosfat.