Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
de!

Seslenme, teşvik için ünlem, de haydi