Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
deâ

Şaşma ünlemi.