Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dee

Şaşma ünlemi