Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
depo
  • isim Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye
    "Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." - Halikarnas Balıkçısı
  • Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer
    "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım." - M. Yesari
  • askerlik Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy
    "Gelibolu civarında Akbaş mevkisinde bir cephane deposu vardı." - Atatürk
İktisat Terimleri Sözlüğü
depo

Ticari malların stoklanması ve korunması amacıyla kullanılan yer.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
depo

bk. yardımcı bellek

Vikipedi
Depo

Ticari değeri olan ürünlerin muhafazası amacıyla yapılmış özel yapılardır. Mamul mal üreticileri, ticari işletmeler, ithalat ve ihracat firmaları, toptan satıcılar, nakliye firmaları gibi pek çok sektör tarafından kullanılmakta olan depolar, daha çok şehirlerin endüstriyel bölgelerinde yer almaktadır. Depo ayrıca demiryolu, deniz taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı bünyesinde yükleme ve boşaltma mekanları olarak da kullanılabilmektedir. İçerisindeki mevcut mal sirkülasyonunun sağlanabilmesi amacıyla vinç , forklift gibi araçlar ve buna yardımcı palet adı verilen genellikle ağaç hammaddeli altlıkların kullanımı önemlidir.

"depo" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bu nedenle, yer seçiminde, katı atık depo alanlarının zemin özellikleri, jeolojik ve tektonik yapısı, hava fotoğraflarının yorumlanması ve jeofizik yöntemler, aktif faylara uzaklığı, deprem tarihçesi, olabilecek depremlerin büyüklüğünün değerlendirilmesi, yeraltı suyu, artezyen ve akifer durumu, malzeme temin imkanları, yerleşim yerlerine ve doğal alanlara olan mesafesi, topoğrafik eğim ve yükselti, arazi kullanımı, hidrolojik değerlendirmeler, atıkların yeniden işlenme niteliği, kazıdan çıkan malzemenin değerlendirilmesi, atığın özellikleri (yoğunluğu, hacmi, içeriği), yörenin iklimi (yağış, sıcaklık, buharlaşma, hakim fırtınalar), depo alanına güvenli ve ekonomik ulaşım imkanları, mülkiyet durumu gibi faktörler depolama alanlarının belirlenmesinde etkili başlıca faktörlerdir ve bunlar ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilmiştir” denildi.

Her ne kadar antiserum ve aşı deposu Silifke, Bozyazı, Anamur, Aydıncık, Mut ve Gülnar ilçelerimize hizmet vermesi için planlanmış ise de ilimiz merkez ve diğer ilçelerinde yaşanabilecek problemlerin giderilmesi amacıyla da kullanılabilecek bu depo ile aşı ve antiserumlar tamamen hijyenik ve uygun bir ortamda saklanıp korunurken ihtiyaç halinde ilgili ilçelere hızlıca ulaştırılabilecektir" dedi.

Kurt, “Bizlere gerekli destek verilirse, buraya bir antre depo yapabiliriz.

Edinilen bilgilere göre, Akpınar Mahallesi’nde evlerinin alt katında ardiye ve depo olarak kullanılan dairede, arkadaşları ile buluşan Onur Gürkan (16), evlerinde bulunan av silahını getirdi.

İşin yapımı için gerekli olacak taş, kum-çakıl ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile altyapı ve üstyapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi için gereken işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.

Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.

Bakım Onarım Atölyesinde araç bakımlarının yanısıra Marangoz Atölyesi, Elektrik Servisi, Yıkama Yağlama Servisi, Kaynak Atölyesi, Depo, Ayniyat Servisi, Makine İkmal Bakım, Onarım Servisi, Park Bahçe Birimi, Boyacılar Birimi ve Bayındırlık Birimi de yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su deposu bulunduran işyeri ve binalarda gerekli depo bakımı ve temizliğin yapılmaması sebebiyle depoların kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlendiğini açıkladı.

Nolu Asfalt Şantiye Şefliği ve Bitüm Depo Şefliğine gelen bir görevli, güvenlik kulübesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Pakdemirli, Biyoyakıt Tesisi başında yaptığı açıklamada, orman atıklarının toplanıp depo edilmesi ve atıkların aralarından belirli aralıklarla su borularının geçirilmesi suretiyle biyoyakıt tesisi kurulduğunu belirterek, tesisten çıkan sıcak su sayesinde 50 ton atıkla 200 metrekare kapalı alanın ısıtılabildiğini ifade etti.

Bu 1200 voltu depo ettikten sonra silahın üzerinde bulunan bobin üzerine deşarj ediyoruz.

Tesisimizin toplam inşaat alanı 2 bin 286 metrekare olup imalatlar neticesinde zemin katta 820 metrekarelik alanda toplantı salonları, idari personel odaları, bay bayan mescit, abdesthaneler, soyunma odaları, depo alanları, gelin odaları, bulaşıkhane ve mutfak alanları yer almaktadır.

TSK, Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütünün karargah, depo ve barınak olarak kullandığı 3 katlı 8 bölmeli mağarada mühimmat, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve 1 tondan fazla yaşam malzemesi bulunarak imha edildiğini açıkladı.

Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ çalışanları Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alındı.

Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alınmıştı.