Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DEQ

Denizyolu taşımacılığında malın dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında gümrük vergileri ödenmiş olarak yapılan teslim biçimi ve buna dayalı fiyat. krş. FOQ

Vikipedi
DEQ

DEQ (Delivered ex quay)Edward G. Hinkelman,Sibylla Putzi:“Dictionary Of International Trade” syf.56 ve 254 Limanda karaya teslimProf.Dr. İlyas ŞIKLAR:“Gümrükleme” Açık öğretim Fakültesi Yayınları syf.219 anlamına gelen Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından oluşturulan Incoterms'de yer alan uluslararası ticaret terimidir.

DEQ teslim şekline göre satıcının risk maliyeti alıcının risk maliyetine göre biraz daha fazladır.[1] pierobon.org “DEQ - DELIVERED EX QUAY (... named port of destination)” “Limanda karaya ya da rıhtımda teslim” terimi, satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden malları alıcıya teslim ettiğini ifade etmektedir.James M. Klotz: “International Sales Agreements: An Annotated Drafting and Negotiating Guide” 2008 syf. 64 ISBN 978-9041127310 Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmek zorundadır.Prof.Dr. İlyas ŞIKLAR:“İthalat Ve İhracat Uygulamaları” Açık öğretim Fakültesi Yayınları syf. 107-108 DEQ terimi, alıcıya malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemleri, vergileri, resim ve diğer harçları üstlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir.Yard.Doç.Dr. Adnan SEVİM:“Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi” Açık öğretim Fakültesi Yayınları syf. 24