Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
derç
  • isim Alma, toplama
  • Kaydetme

"derç" kelimesinin kullanım örnekleri.

Olağanüstü Büyük Kongre toplanmış ve gerekli tüzük değişikliklerini gerçekleştirerek seçimli olağanüstü kongre kararı almış ve bu hususu kongre tutanağına derç ederek yetkili makamlara iletilmişse ve hukuka aykırılıktan da bahsedebilmek söz konusu değilse, 7.

Bu maddeler de bu anayasa değişikliği teklifimiz içerisine derç edilmiştir.

Bu bakımdan terör tanımını, terörist tanımını en kısa sürede yeniden yaparak Ceza Kanunumuza derç etmeliyiz diye düşünüyorum.

İttifak yapan partiler bu ittifaklarını oy pusulasına derç etmiş olacaklar.

Çıkardığı dergiler ve kürsü konuşmaları ile milletimizi İstiklal Marşı'na derç ettiği düşünce, inanç ve ideallerine çağırmıştır.