Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dey

İşte, orada, şurada