Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DFİF

bk. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu