Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
DHK

bk. dizin hizmeti kabı