Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
di!

Seslenme ünlemi; di haydının